Podmínky užití

Tyto webové stránky jsou majetkem Cestovní kanceláře Incentive & Incoming Tours (dále jen IITours), která má všechna práva vyhrazena.

Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah stránek CK IITours včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat za následujících podmínek:

Materiály mohou být použity pouze pro osobní, nekomerční potřebu. Kopie a odvozená díla musí mít všechna autorská práva a poznámky o duchovním vlastnictví, které jsou obsaženy v původních materiálech. Produkty, technologie nebo postupy popsané na tomto serveru mohou podléhat jiným právům na duchovní vlastnictví CK IITours nebo třetích stran. Žádná licence, pokud jde o tato práva na duchovní vlastnictví, není udělena a práva nemohou být nijak reprodukována nebo přidělena bez písemného souhlasu jejich vlastníků.

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost

Tyto webové stránky mohou obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány CK IITours a CK IITours za obsah těchto stránek není odpovědná. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí.

Odmítnutí zodpovědnosti

CK IITours neponese v žádném případě zodpovědnost za žádné škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoliv škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat na stránky IITours.

Poznámky a sdělení

Vámi doručené informace prostřednictvím tohoto serveru nebudou považovány za důvěrné. CK IITours nebude zodpovědná za zachování důvěrnosti takových informací ani nebude zodpovědná za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění. Veškeré takové informace jsou a zůstanou výlučným a výhradním vlastnictvím CK IITours a mohou být použity pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady. CK IITours uvítá vaše poznámky ke stránkám nebo k našim produktům.

Řídící právo a zákony

Tyto smluvní podmínky se budou řídit, budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky.