Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které nám svěříte pro zajištění vaší dovolené, incentivní cesty či zasílání našeho newsletteru jsou pro nás vysoce důvěrné a odpovídajícím způsobem s nimi nakládáme. Vaše údaje v žádném případě neposkytneme třetím osobám a důvěrná data archivujeme jen po nezbytně nutnou dobu. Vaše jméno či název vaší firmy použijeme jako referenci pouze v případě, když nám k tomu dáte výslovný souhlas - takového souhlasu si velmi vážíme a zachováváme důvěrnost všech ostatních detailů vaší cesty.